Siuntimas ir pristatymas

 • Nurodykite tikslų adresą kur turėtų būti pristatytos prekės
 • Pristatymo metu pasirašo užsakyme nurodytas asmuo
 • Įsitikinkite, kad prekės pakuotė ar pati prekė nepažeista

 

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą arba nurodyti, kad prekę atsiims nurodytame įmonės sandėlyje (atsiėmimas sandėlyje yra nemokamas).

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliota logistikos įmonė visoje Lietuvos teritorijoje.

Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-10 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus kai prekės nėra Pardavėjo sandėlyje.

Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Jei siuntą priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas privalo pildydamas užsakymo informaciją papildomos informacijos laukelyje nurodyti siuntą priimsiančio asmens Vardą Pavardę, telefono numerį ar kitą informaciją reikalingą prekės pristatymui.

Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis priklauso nuo prekių svorio bei užsakymo sumos ir yra pateikiamas Pirkėjui išankstinėje sąskaitoje suformavus užsakymą.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

Pristačius prekes Klientui pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Visais kitais atvejais Pardavėjas nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų.

Pirkėjas, pastebėjęs, jog siuntoje prekės yra netinkamos kokybės, pažeistos, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės.

Jūs pasirinkote prekes gauti per kurjerį, todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį į svarbius dalykus.

Mes rūpinamės kiekvienu klientui siunčiamu produktu, tačiau, deja, kelyje gali nutikti nenumatytas dalykas, todėl iš anksto informuojame apie Jūsų teises.
Kai kurjeris pristato Jums prekę, nedelsdami atkreipkite dėmesį, ar pakuotė yra nepažeista.

Jei pastebite, kad pakuotė yra deformuota, suplyšusi ar kitaip pažeista, turite teisę:

1. Dalyvaujant kurjeriui, vizualiai įvertinkite pakuotės išvaizdą;

2. Reikalaukite, kad kurjeris surašytų aktą apie žalą;

3. Atsisakykite priimti tokį siuntinį.

Patvirtindami siuntos gavimą pasirašydami dokumentus ar kitu būdu, Jūs patvirtinate, kad gavimo metu prekės buvo tvarkingos.
Prieš patvirtindami siuntos gavimą įsitikinkite, kad taip yra iš tikrųjų.

Keitimas ir grąžinimas

 • Mes pakeisime netinkamos kokybės prekę kita, kokybiška preke
 • Nepatinka nusipirktos prekės savybės? Pakeisime kita, analogiška preke.
 • Už netinkamos kokybės prekę grąžinsime Jūsų sumokėtus pinigus

 

Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas neinformavo pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • vienašališkai reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę pakeisti nusipirktą prekę pirkimo vietoje analogiška preke. Prekės išvaizda pavaizduota nuotraukoje gali 100% neatitikti prekės realios išvaizdos.

Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekes, vadovaudamasis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Tokias prekes Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina arba prekė pakeičiama analogiška. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant ar keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo-keitimo dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo. Tokiu atveju Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, pasiima prekes ir grąžina visą už prekes sumokėtą sumą per penkiolika darbo dienų.

Garantinis aptarnavimas

Parduodamoms prekėms taikomi LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai dėl prekės kokybės garantijų.

Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu dėl gamybos arba medžiagų defektų, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Pristatant prietaisą garantiniam remontui prašome pateikti:

 • raštišką prašymą, kuriame aiškiai nurodyta prekės gedimo priežastis;
 • prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą);
 • prekės apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz. mokėjimo kortelės išrašas, kasos čekis);
 • pilnos komplektacijos prekę originalioje pakuotėje.